[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

با توجه به این که فرقهٴ بهائی اکنون در پناه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد هیچکس حق تعرضّ به کسی از افراد فرقهٴ فوق‌الّذکر را ندارد مگر این ‌که توطئه‌ای بر علیه دولت کرده باشند به زور اگر کسی متعّرض نام‌بردگان گردد مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

[دادیار] شعبهٴ اول دادسرای انقلاب اسلامی تربت حیدریه

۲۷ اسفند ۶۰ - مهر دادسرای تربت حیدریه

شماره ۷۳۰۹ تاریخ ۲۷ اسفند ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]