[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی

استان فارس- شیراز

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۷۳

شماره: ۱۶۵۸

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

 

بتاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پرونده کلاسه ۳۳۰۲ / ۷۳ ش ا مطرح است.

موضوع: زمینهای مزروعی دیمی و آبی و تعدادی ساختمان متروکه بهائیان متواری واقع در روستای کتا از توابع میمند در حوزه بویر احمد یاسوج. دادگاه بشرح ذیل اعلام رای مینماید.%

رای دادگاه: در خصوص زمینها و ساختمانهای مذکور که متعلق به افراد بهائی مسلک بوده و از اوائل انقلاب منطقه را ترک نموده و تا کنون مراجعت نکرده اند و طبق حکم حکومتی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ حضرت امام خمینی قدس سره امر و اختیار اینگونه اموال با ولی فقیه است، لذا کلیه اموال و املاک مذکور و عوائد حاصله از آنها ضبط که در اختیار و تملک ستاد اجرائی فرمان امام قرار گیرد.

این حکم در اجرای فرمان مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام رهبری آیت اله خامنه ای مدظله صادر گردید و پس از تائید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجراء است.% ت

حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

محمد علی فاضل

[امضا روی مهر رسمی]

 

 [یادداشت دستنویسی در پایین صفحه سمت چپ]

بسمه تعالی

۸ آبان ۱۳۷۳

ملاحظه گردید. مورد تایید است. دادسرای انقلاب اسلامی شیراز نسبت به اجراء اقدام فرماید.

[امضا و مهر رسمی]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]