[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران – اوین

 

دادنامه

شماره: [س-ت-د کام-۳۲۶۲۳۰]

پیوست:

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه] دادگاه تجدیدنظر

 

بتاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۷۰ در وقت فوق‌العاده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و در اجرای فرمان مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی مدظله العالی پرونده کلاسه ۶۹/نا/ ۲۹۳۲۶ /۱ مربوط به اموال بجای مانده از آقای رستم سفیدوش فرزند سیاوش و همسر و فرزندان او در ایران رسیدگی شده در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت نظر است و با ملاحظه مجموع محتویات پرونده و اعلام کفایت رسیدگی بشرح زیر اصدار حکم مینماید:

«حکم دادگاه»

بموجب مندرجات اوراق پرونده و بتفصیلی که در دادنامه شماره ۲۲۶۲۳ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ منعکس گردیده است آقای رستم سفیدوش از ایرانیان پیرو فرقه ضاله بهائیت مقیم گرگان بوده است که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بطور قطع از کشور خارج شده و در آمریکا و اسرائیل تردد داشته و مقیم گردیده است. حسب گزارش موجود در پرونده از مشارالیه و همسر و فرزندان او در گرگان اموالی شناسائی شده که قسمتی از این اموال تحت سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و قسمتی نیز تحت سرپرستی بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دارد و از جهت تعیین تکلیف نسبت باموال رستم سفیدوش و همسر و فرزندانش پرونده امر در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است و شعبه محترم مذکور طی حکم مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ (ثبت شده به شماره بالا) بجهت خارج شدن مشارالیه متهم از استیمان نظام جمهوری اسلامی ایران باسترداد اموال آنان اعلام نظر نموده و پرونده امر را در اجرای فرمان مبارک مرقوم باین شعبه ارسال داشته است. لهذا دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ملاحظه دلائل موجود در پرونده دادنامۀ فوق الاشعار را که طبق موازین شرعی اصدار یافته است عیناً تأیید مینماید. این رأی شرعی و قطعی و لازم الاجراء است و دائره اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی با هماهنگی دادسرای انقلاب اسلامی گرگان مفاد حکم را اجراء نماید./۲۲

 

قاضی شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران

حسینعلی نیری

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

اجرای احکام

نسبت به ابلاغ و اجراء حکم اقدام فرمایند.

[ناخوانا] [امضا] – [۲۵] مرداد ۷۰

[ناخوانا]- [امضا]- ۶ شهریور ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]