[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

بنیاد مستضعفان فارس

واحد اجرائی

بسمه‌تعالی

تاریخ [ناخوانا]

شماره----

پیوست-----

 

مسئول شرکت فیروز

بموجب این حکم و طبق حکم شماره یک سیار [تاریخ] ۲۶  بهمن ۶۰ حاکم محترم شرع افراد مشروحه ذیل که از فرقه بهائیت پیروی می‌کنند از کار اخراج می‌گردند. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به مفاسا حساب با نامبردگان اقدام نمائید. لازم به یادآوری است که نسبت به کار گماردن افراد جدید جهت انجام امورات اقدام لازم بعمل خواهد آمد. امید است که خداوند ما را در پاکسازی ادارات و شرکتها موفق بدارد.

١-. فرنگیس اخضری

٢- بهرام نیرومند

٣- ذبیح‌الله گلزار

۴- جلیل مزلوحی

۵– عبدالحسین روحانی

۶- جمال روحانی

٧– عهدیه

٨- امین زاده

و من الله التوفیق

نماینده دادستان انقلاب اسلامی شیراز مستقر در بنیاد مستضعفان

ذبیح‌الله [ناخوانا]

[امضا]

۵ اسفند ۶۰

سخن هفته: یک موی شما گودنشینان بر همۀ آنها (کاخ نشینان) ترجیح دارد."امام خمینی"

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]