[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه

 

شماره: ۱۱۰۰۲۷۱

تاریخ:۶.مرداد ۱۳۵۹

پیوست-----

آقای عبدالکریم کیانا

کارشناس مسئول گروه خدمات کشاورزی و مدیریت کشاورزی و عمران روستائی

به موجب این حکم بنا به موافقت مورخ ۳۰ تیر  ۱۳۵۹ هیئت ۳ نفری سازمان برنامه‌وبودجه مدت هشتاد روز مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ لغایت ۵ آبان ۱۳۵۹ درباره شما برقرار و در پایان مدت مزبور به استناد تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوید حقوق بازنشستگی شما بموجب ابلاغ جداگانه تعیین و پس از تائید سازمان بازنشستگی کشوری در خاتمه مرخصی فوق‌الذکر از محل اعتبار صندوق بازنشستگی قابل پرداخت می‌باشد.

عباس قائم الصباحی

قائم‌مقام سازمان برنامه ‌و بودجه

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]