[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره /ناحیه

شماره

تاریخ -----۱۳۴

پیوست -----

[آرم]     

وزارت راه

راه آهن دولتی ایران

۹۶۱۵/-٢-[تاریخ:] ۶ اردیبهشت ۱۳۴۱

 

اداره بهداری راه و آهن

موضوع تائید حکم آقای نعیمی ۴۲۶۳

بازگشت بنامه شماره ۱۵۸۱/-۴- [تاریخ:] ١ اردیبهشت ۱۳۴۱همانطوریکه قبلاً ضمن نامه شماره ۲۶۱۵۵- [تاریخ:] ٧ اردیبهشت ۱۳۴۰اعلام گردیده است- اداره بازنشستگی کل کشور باعتبار بخشنامه محرمانه نخست‌وزیری و همچنین مقررات قانونی استخدامی کشور از تائید حکم رسمی آقای بدیع الله نعیمی خودداری مینماید. علیهذا خواهشمند است مراتب را بنامبرده ابلاغ فرمائید. تا در صورت تمایل یک برگ تعرفه خدمت که مذهب خود را در آن غیر از مذهبی که مورد ایراد می‌باشد نوشته و باین اداره ارسال دارند تا جهت تائید حکم او به پست نمایندگان اداره بازنشستگی کل کشور تسلیم گردد.

رئیس اداره کارگزینی- ورنوس

رونوشت جهت اطلاع به آقای نعیمی رئیس دفترداری بهداری ابلاغ میشود.

رونوشت جهت اطلاع به بخش حسابداری بهداری ارسال میگردد.

اداره بهداری راه و آهن

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]