[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

تاریخ: ١٣ اسفند ۶۵

شماره:١٣١٠-١١

 

آقای کیوان رهنمود بازار

شماره کارمندی: [حذف شده]

بدینوسیله رأی قطعی شماره ۸۴۵ مورخ ۴ اسفند ۶۵ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری (نسخه پیوست) به شما ابلاغ میشود بموجب این رأی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اید که حکم مذکور را از تاریخ ۴ اسفند ۶۵ درباره شما اجرا میشود.

ضمناً در صورت اعتراض به رأی فوق موضوع صرفاً از طریق دیوان عدالت اداری قابل بررسی خواهد بود. ضروریست نسبت به انجام امور تسویه حساب اقدام نمائید%

مدیرکل امور اداری سازمان

علیرضا امینی [امضا]

رونوشت: امور مالی- حسابداری حقوق و دستمزد جهت آگاهی و اقدام لازم

: مرکز رشت جهت اطلاع و اقدام لازم

: امور بازنشستگی و وظیفه بگیران خواهشمند است نسبت به قطع حقوق و بازنشستگی از تاریخ فوق دستور اقدام فرمایند.

: واحد حقوق و دستمزد

: دفتر مرکزی حراست

: مرکز بهداشت

: شرکت تعاونی مصرف

: شرکت تعاونی مسکن

: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری عطف بنامه شماره ٨٠١٢/ ٢٢/ب مورخ ٩ اسفند [؟] جهت اطلاع

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]