[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از وزارت دفاع ملی (آج) ع

معاونت وزارت دفاع ملی در امور بازنشستگی

موضوع اخراج افسران بازنشسته بهائی

شماره ۳۴۸ – ۱/-۵ - ۶۰۳

تاریخ ۲۴ دی ۱۳۵۸

 

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران اخراج تعداد ۶۳ نفر افسران بازنشسته بشرح صورت اسامی پیوست مورد تصویب کمیسیون پنج نفری قرار گرفته است.

دستور فرمائید در مورد اخراج افسران نامبرده از تاریخ ۱ بهمن ۵۸ اقدام لازم معمول دارند.

وزیر دفاع ملی- دکتر مصطفی چمران

گیرنده – ریاست سما جا (۱- آج- کارگزینی امراء) برای اقدام لازم.

ردیف ۳۴ سرهنگ دوم موزیک عزیز الله احمدیان ۱۲- جواد- ۱۳۷۶ عشق‌آباد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]