حجت الاسلام وحیدپور در برنامۀ پاسخ به احکام در شبکه جهانی ولایت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵