[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۶ مرداد ۱۳۶۳ – ۲۸ شوال ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۴۹۳

 

روزی که فهميديم میخواهید با پیامهای خود وقت را ضایع کنید...

حل مسائل انقلاب توسط مردم

این رادیوهای بیگانه یکبار یکی از این گروهکها دعوت کرده بود که خانمها مثلا حجاب را مراعات نکنند، آقایان کراوات بزنند چیزی را انتخاب کرده بود بعنوان مظهر مخالفت با حکومت یک چنین چیزی هم رنگ سیاسی و هم رنگ بی‌بند و باری داشت ما هم میدانیم که در کشور ما همه اعتقاد به حجاب ندارند، خوب یک عده‌ای غیر مسلمان هستند که اصلاً حجاب را قبول ندارند. ارمنی هست، همه شعوب مسیحیت هستند، کلیمیها هستند، زرتشتیها هستند، بهائیها هستند که رسمی نیستند، مادیهایی هستند که اصلاً خدا را قبول ندارند و ایمان به هیچ چیز ندارند... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]