[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، فرمانداری شهرضا؛ شمارۀ: ۵۴۵؛ به تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۲۲؛ مستقیم

 

استانداری استان دهم

محترماً معروض می‌دارد: گزارش شمارۀ ۲۴۸۴ شهربانی شهرضا حاکی است که متجاوز از یک‌صد نفر کلیمی، زن، بچه، مرد که اغلب خود را بهائی معرّفی می‌کنند، به عنوان مهاجرت به شهرضا آمده و به کارهای نجّاری،  خرّازی [و] تجارت مشغولند. به شهربانی محلّ دستور داده شد که مراقب اعمال و رفتار آنها باشد. استحضاراً به عرض رسید.

فرماندار شهرضا، میکده، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور اطّلاع بدهید.

[حاشیهٴ ۲:] محرمانه، ۹۹۱۵ – ۲/۹/۲۲؛ رونوشت گزارش بالا و شمارۀ ۴۷۱۷ ناحیه ژاندارمری که در این خصوص به استانداری واصل گردیده، برای اطّلاع وزارت کشور تقدیم می‌شود. استاندار استان دهم، [امضاء].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]