هدایت الله سیاوشی

متولد ۱۵خرداد ۱۳۳۱ در یزد

در تاریخ ١١دی ۱۳۶۱ در شیراز به دار آویخته شد

 

هدایت الله سیاوشی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  پس از اتمام دورۀ دبستان، همراه با خانواده‌اش به شیراز رفتند و در آنجا دبیرستان را تمام کرد. از اعضای مساعدین[۱] بود.  در سال ۱۳۵۹ به جای یکی از اعضای زندانی محفل روحانی  محلی[۲] شیراز، به عضویت  محفل درآمد.

در روز٢٢ مرداد ۱۳۶۰ به همراه  دو بهائی دیگر بازداشت شدند. نخست در بازداشتگاه سپاه  شیراز بودند و سپس به زندان عادل‌آباد منتقل شدند. در زندان به شدت شکنجه شد و سرانجام در روز ١١ دی ۱۳۶۱ او را به دار آویختند.   جسدش را  خانواده‌اش در گورستان بهائی شیراز، با حضور ۴۰ نفر از بهائیان و با آداب بهایی به خاک سپردند. 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

 [۱] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند.

 هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

[۲] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.