هدایت الله دهقانی

متولد ۱۳۰۴ در کوشکک، آباده، فارس

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ در شیراز تیرباران شد

 

در آشوب های ضد بهائی در سال ۱۳۲۲ منزل هدایت الله دهقانی مورد حمله قرار گرفت و از بین رفت. او به همراه خانواده اش از کوشکک اخراج شدند و به آباده رفتند. در آباده ازدواج کرد و به کار تجارت و همچنین کشاورزی مشغول شد. عضو محفل روحانی محلی[۱] آباده و از اعضای مساعدین[۲] بود.

در روز ١٨ مرداد ۱۳۵۹ به همراه سه عضو دیگر محفل روحانی آباده، مهدی انوری، ابراهیم یزدانی و وجیه الله فروزان دستگیر شدند. دو روز در فرماندهی سپاه آباده بازداشت بود، سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. در روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۹ ابراهیم یزدانی و وجیه الله فروزان آزاد شدند، ولی او و مهدی انوری در زندان باقی ماندند.  سرانجام بعد از ماه ها شکنجه و آزار، در روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ تیرباران شدند.  اجساد آن ها در حضور خانواده وعدۀ زیادی از دوستان، به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.