[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] شهروند

صفحه ۱۵ – سال پنجم، شماره‌ی ۲۳۹

[تاریخ:] جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۷۴

 

جمهوری اسلامی یک بهائی را به مرگ محکوم کرد

حبیب‌الله مهرانی ۴۹ ساله و از پیروان مذهب بهائی که حاضر نشده است از مذهب خود روی برگرداند، توسط دادگاه جمهوری اسلامی به مرگ محکوم شده است.

جامعه بهائیان فرانسه که این خبر را اعلام کرده افزوده است، حبیب‌الله مهرانی از چند سال پیش در ایران زندانی بود و محکومیت او به مرگ می‌تواند نشانگر موج سرکوب تازه‌ی بهائیان توسط حاکمان تهران باشد.

دادگاه حکومت تهران همچنین دارائی‌های حبیب‌الله مهرانی را مصادره کرده است. زیرا به باور حاکمان شرع جمهوری اسلامی حبیب‌الله مهرانی دارای خویشاوندان [سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]