حبیب‌الله تحقیقی

متولد ۴ آبان ۱۳۰۶ در یزد

در تاریخ ٧ مرداد ۱۳۶۰ در تبریز تیرباران شد

 

در اوایل کودکی او، پدر و مادرش به اهواز نقل مکان کردند. در آنجا دورۀ دبیرستان را تمام کرد و به دانشکدۀ نفت آبادان رفت. سپس برای ادامۀ تحصیل در انگلستان بورس تحصیلی گرفت.  پس از مراجعت به ایران به استخدام پالایشگاه نفت آبادان درآمد.  در سال ۱۳۳۶ ازدواج کرد و در سال ۱۳۴۶ به پالایشگاهی نزدیک تهران منتقل شد.  ده سال بعد، برای تاسیس پالایشگاه نفت او را به تبریز فرستادند.

عضو محفل روحانی محلی[۱] تبریز بود.  در سال ۱۳۶۰، او را به دلیل اعتقاد به آئین بهایی، از کار بازنشسته کردند.  در روز ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ بازداشت و در زندان تبریز حبس شد و تا سه ماه اجازۀ ملاقات به او ندادند.  در روز ۶ مرداد ۱۳۶۰ به همراه هشت بهائی دیگر - الله‌وردی میثاقی، مسرور داخلی، عضو هیئت معاونت[۲] و شش عضو محفل روحانی تبریز، حسین اسدالله زاده، منوچهر خاضعی، عبدالعلی اسدیاری، اسماعیل زهتاب، مهدی باهری و پرویز فیروزی تیرباران شدند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.