هاشم فرنوش

متولد ١٣١٧ در کرج

در تاریخ ٢ تیر ۱۳۶۰ در تهران تیرباران شد

 

هاشم فرنوش بعد از اتمام دورۀ دبیرستان در کرج به تهران رفت.  از دانشگاه تهران در رشتۀ ادبیات لیسانس گرفت و بعد در رشت به شغل معلمی مشغول شد.  پس از مدت کوتاهی به کرج بازگشت و کسب و کار خود را شروع کرد. در سال ۱۳۵۸ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] کرج انتخاب شد.

در اواخر سال ۱۳۵۹ بازداشت شد و نه ماه در زندان اوین بود. در روز ۲ تیرماه ۱۳۶۰ همراه بزرگ علویان و فرهنگ مودت تیرباران شدند. جسد او را خانواده‌اش با حضور جمعیت زیادی از دوستان در گورستان بهائی تهران با مراسم بهائی به خاک سپردند.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.