[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۷۹۱۸/ م؛ تاریخ: ۶/۹/۱۳۲۹؛ فوری

 

ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

عطف به مرقومهٴ ۴۴۵۷ – ۲۵/۸/۱۳۲۹ با اعادهٴ تلگراف عبّاس‌قلی معتمد[ی] ، تقدیمی به پیشگاه مبارک ملوکانه به عرض می‌رساند: به شرحی که از استانداری دهم و فرمانداری شهرکرد اطّلاع داده‌اند، اختلاف شدیدی در بروجن وجود دارد که اخیراً این اختلاف منجر به وقایع و حوادث ناگواری شده است. برای جلوگیری از ادامهٴ تظاهرات و عملیّات افراد آشوب‌طلب به ژاندارمری و شهربانی کلّ کشور دستور داده شده است با تقویت نیروی انتظامی در تأمین امنیّت محلّ و حفظ نظم عمومی اقدام لازم به عمل آورند. مجدّداً هم در اثر وصول مرقومهٴ محترم، تلگرافاً تأکید لازم به استانداری نمود.

وزیر کشور

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ انتظامات، چنان‌که در نامهٴ دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز کاملاً این نکته مراعات شده، [آوردن] اسامی مذاهب غیر رسمی و غیر قانونی در نامه‌ها جایز نیست. باید اسم شاکی و موضوع را نوشت، این نکته را در تمام مکاتبات مراعات نمایید. [ امضاء: رزم آرا؟ ]، ۲/۹/۲۹.

[حاشیهٴ ۲:] تجدید شود.

[حاشیهٴ ۳:] و مجدّداً رمزاً به استانداری تلگراف بشود.

[حاشیهٴ ۴:] ادارۀ انتظامات، پاک‌نویس نامه امضاء شد. مطابق دستور بالا اقدام بشود. [امضاء].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]