[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ [ رونوشت گزارش یزد، بدون شماره و تاریخ: احتمالاً مهر ماه ١٣٢٧]

 

گزارش، محترماً به عرض می‌رساند؛ وضعیّت روز عید قربان را به شرح زیر معروض می‌دارد:

ساعت هفت صبح آقای خالصی‌زاده از حمّام خارج و با لباس سفید (لباس احرام) درب منزل خود آمدند، عدّه[ای] در حدود پنجاه نفر درب منزل با شش رأس گوسفند حاضر بودند و به اتّفاق به طرف مسجد ملّا اسمعیل حرکت و آقای نوریانی در عقب آقای خالصی‌زاده شمشیر بدون جلدی در دست داشت و ذکر الله اکبر گرفته بودند تا درب مسجد جمعیّت به سیصد نفر رسیدند. آقای خالصی‌زاده امام جماعت و اهالی عقب سر او نماز عید را خواندند، سپس آقای خالصی‌زاده شمشیر را در دست گرفته به منبر رفتند و بدواً از اهمّیّت و شرافت عید قربان صحبت و اظهار داشتند این عید که بهترین اعیاد است، مردم اهمّیّت نمی‌دهند ولی عید نوروز را که مال جمشید و زردشتی‌ها است، سیزده [روز] عید می‌گیرند و سپس هم قدری از بهائی و شیخی‌ها تنقید و بعد از شجاعت حضرت امیر و این که به ضرب شمشیر تمام کفّار را مسلمان نمودند، صحبت و در خاتمه هم اظهار داشته هیأت اسلامی کمک‌های بندگی برای شما می‌کنند و تصمیم گرفته‌اند نان سال را تأمین کنند و چرا مردم نمی‌روند اسم خود را در هیأت اسلامی درج نمایند و قصد ما اجرای قوانین اسلام است. بروید بگویید مرتجع یا دموکرات یا در سیاست حرف زد، ما را چه [به] سیاست و چه [به] دموکرات و مرتجع بودن، منظور ما پیروی از مذهب اسلام است و مردم را برای روز عید غدیر دعوت نمودند که در همان مسجد ملّا اسمعیل جمع شوند برای صرف چای و شربت و نماز که از موقوفات جدّ آقای (آشی؟) تهیّه می‌شود. ساعت۱۰ تا ۵/۱ خاتمه و آقای خالصی‌زاده به منزل رفتند و مردم متفرّق شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]