[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ [شمارۀ: ۱۱۶۹۰؛ تاریخ: ۱۳آبان ۱۳۲۹]؛ گزارش ۱۰آبان ۱۳۲۹ پستل بروجن

 

پیرو گزارش مورّخهٴ چهارم جاری، در این چند روزه فعّالیّت و تعصّباتی[۱] بین مسلمین و فرقهٴ بهائی شایع و شکایاتی از سروان حکمی فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری در اثر حمایت از بهائیان شنیده می‌شود. طرفین با کمال قدرت علیه یکدیگر مشغول فعّالیّت، آقای سرگرد میرهادی فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شهرکرد با عدّه[ای] ۴ جاری وارد. حسن اخلاق و رویّهٴ بی‌غرضانهٴ ایشان مانع هر پیش‌آمد سوء و اصحاب دعوا راضی. انتظار بهبودی اوضاع به وجه احسن می‌رود[۲].

پستل بروجن، صفاپور

۱۱۶۹۰ – ۱۳آبان ۱۳۲۹؛ رونوشت گزارش بالا جهت استحضار وزارت کشور تقدیم و به عرض می‌رساند به هنگ ژاندارمری دستور داده شد که از هر گونه تظاهرات جدّاً جلوگیری و رفع اختلاف نموده، نتیجه را گزارش دهد. جریان متعاقباً به عرض خواهد رسید.

استاندار استان دهم، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱۷آبان .

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۵۵۷۶/ ن – ۱۷آبان.

[حاشیهٴ ۳:] به فرمانداری نوشته شده است. فعلاً اقدامی ندارد، بایگانی شود. [امضاء]، ۲۰آبان ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی شد ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: تعاصبات.

٣- در نسخهٴ اصل: برود