گزارش تصویری رونمایی از پوستر جشنواره «بهائیت، محفل خیانت»