[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: جنوب

دایرۀ: -----

 

بتاریخ: ۱۷ خرداد ماه سنه ۱۳۰۵

نمره: ۱۲۵۴ ضمیمه: ------

 

کابینه محترم ریاست وزراء عظام

در جواب مراسلۀ ۸۰۱۴ مورخه ۱۶ خرداد زحمت میدهد که قضیه جهرم لابد در کابینه ریاست وزراء عظام سابقه دارد و اجمالاً آنکه در چند ماه قبل بواسطه ظهور پارۀ اختلافات مذهبی چند نفر مقتول و مجروح شدهاند و در همان موقع بر حسب دستور و تعلیمات مرکز عده نظامی و مأمورین ایالت با مستنطقین عدلیه بمحل رفته انتظام و آرامش را برقرار و عدهء را که مرتکب و مظنون بودهاند بمرکز ایالت جلب نموده و در تحت استنطاق درآوردهاند به ایالت تاکید شده است که نتیجه تحقیقات و استنطاقات را زودتر اطلاع بدهند که بعرض رسیده دستور مقتضی صادر شود.

منصور [امضاء و مهر]

 

فوری

[یادداشت دستنویس:] بعرض رسید - ۱۷ خرداد

[مهر – ورود به دفتر ریاست وزراء]

بتاریخ: ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۵

نمره: ۴۳۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]