[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شمارۀ ۱۶۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۲۳

رونوشت گزارش سنگسر

 

فوری - وزارت محترماً به عرض می‌رساند: چندی قبل عدّه‌ای از بهائی‌های سنگسری برای تبلیغات به شاهرود می‌روند. اهالی شاهرود از قضیّه مطّلع، روز ۱۷ مرداد میان مسلمانان و بهائی‌ها زد و خوردی شروع، سه نفر از بهائیان مقتول. در اثر این کار کلیّهٴ بهائی‌ها از هر شهری برای تبلیغ رفته بودند به سنگسر آمده و همه شب کمیسیونی از بزرگان بهائی‌ها تشکیل می‌شود که خیال دارند چند نفری از میان خود مسلّحانه به اطراف بفرستند. چنان‌چه مشاهده می‌شود از ده روز قبل تا کنون عدّهٴ آنها کاسته شده، چنان‌چه اقدامی جهت جلوگیری این رویّه نشود، ممکن است وضعیّت غیر منتظره پدید آید. گزارش عرض شد. ۱۶۹ – ۲۳ مرداد ۱۳۲۳

غلام‌رضا یغمایی

رونوشت با اصل یکی است. [مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن]

 

[حاشیه: ٢٠٢ ن]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]