[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ: ۲۷۳۲/۲۱۰۳/۱؛ تاریخ: ۷ خرداد ۲۳؛ محرمانه

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۵۳۰۷/۱۵۳۵۴ – ۲ اسفند ۲۲ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی شیراز در شب ۱۹ اردیبهشت ۲۳ یک نفر از رعایای همّت‌آباد (یک کیلومتری آباده) یک نفر مسلمان را کتک زده، در نتیجه عدّه[ای] از مسلمانان آباده به همّت‌آباد رفته تا بهائیان را کتک بزنند. رییس شهربانی آباده و رییس دادگاه به محلّ مزبور رفته، چون قبلاً از طرف ژاندارمری اقدام شده بود، رؤسای مزبور مراجعت، روز بعد عدّه[ای] از مسلمان‌ها ازدحام و قصد آشوب و غارت دکاکین بهائی‌ها را داشتند که از طرف شهربانی و پادگان نظامی جلوگیری و ضمناً از بام خانه فریدون نام بهائی بنای سنگ‌اندازی را گذارده، غفلتاً عدّه[ای] از مسلمان‌ها به باغ حکیم که بهائی‌ها در آن‌جا بودند، حمله، درب را آتش زده و سر درب باغ را خراب، سه نفر بهائی و دو نفر مسلمان مجروح، مأمورین شهربانی به کمک سربازان جلوگیری و مردم را متفرّق نموده و از طرف فرماندهٴ لشکر جنوب، سرهنگ امان‌پور برای تعقیب مرتکبین و جلوگیری از اغتشاش به آباده رفته تا موضوع را رسیدگی نماید. از طرف فرمانداری نظامی هم مشغول رسیدگی می‌باشند و فعلاً آرامش برقرار است. به شهربانی شیراز دستور داده شده که از وقوع این قبیل قضایا به نحو شایسته جلوگیری و مراقب انتظامات باشند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر محرمانه وزارت کشور، شمارۀ: ۴۵۲، تاریخ: ۹ خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ٢:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۸۵۲، تاریخ: ۱۶ خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ٣:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ۴:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]