[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

 

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۲۳

شمارۀ: ۲۳۹؛

 

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

پاسخ مرقومهٴ ۶۶۰۹۹ - ۸۸۶۲ - س – ۱۶ دی ۱۳۲۳ راجع به اقدامات شیخ علی‌اکبر واعظ، معروض می‌دارد: به‌طوری که در سال قبل هم به عرض رسیده همواره اختلافاتی بین مسلمانان و بهائیان آباده موجود و اغلب تظاهراتی می‌نمایند که بلکه دامنهٴ اختلاف شدید شود. مخصوصاً شیخ علی‌اکبر ندّافیان بعد از انجام خدمت سربازی، در قم مقدّمات عربی را تحصیل کرده، در موقع کشمکش انتخابات پارلمانی به آباده برگشته، عدّه[ای] بازاری‌های ساده‌لوح دور او را گرفته به نام حاکم شرع مشغول نماز جماعت و وعظ شده، مردم را بر ضدّ بهائی‌ها تبلیغ و ایجاد اختلاف شدیدی که منتهی به فتنه و فساد بیست و سوّم اردیبهشت گردید. اخیراً با کمک یک نفر شیخ اعمیٰ که از اصفهان وارد آباده شده بود، بنای تحریک را گذاشته و به ادارات دولتی نوشته بود که کارمندانی [را] که به بهائی بودن معروف هستند، از خدمت خارج نمایند. به فرمانداری محلّ دستور اکید برای جلوگیری از اقدامات او داده و با تدابیر لازم از تحریکات او جلوگیری و فعلاً آرامش کامل در آباده برقرار است.

 

از طرف استاندار هفتم، علی‌اصغر حجازی،

[امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۹۴۳، تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۲:] سابقه.

[دستنوشته ۳:] سابقه ضمیمه گردید. [امضاء].

[دستنوشته ۴:] ادارۀ سیاسی.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]