[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ اوّل؛ شمارۀ: ۱۰۶۷۸/۱۱۶۵۷/ ا؛ تاریخ: ۲  آذر ۲۲

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۰۳۵ – ۲۱  شهریور ۲۲ محترماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شهربانی‌های مربوط، مسلک محقّق عطایی رییس پست و تلگراف اهواز بهائی است ولی تا کنون از طرف او تبلیغاتی نشده و موضوع صحّت ندارد. راجع به این‌که رییس پست و تلگراف مسجدسلیمان دخترش (طلعت سمیعی) را به رقص وادار نموده و ارتباط مشارٌالیها با یک نفر محصّل، پیشینه و مدرکی به دست نیامده، ولی در تاریخ ۲۵ اسفند ۲۲ خانم سیروس کارمند شرکت نفت به ادارۀ فرهنگ آن‌جا دادخواهی نموده است که جانی اسراییلیان دانش‌آموز دبیرستان سیروس سر راه ژاله دخترش را گرفته و اظهاراتی منافی عفّت نموده که قضیّه از طرف ادارۀ فرهنگ و شهربانی تعقیب و نظر به عدم تمایل اولیاء دوشیزهٴ مزبوره[۱]، تعقیب علنی قضیّه مسکوت مانده. ضمناً اسراییلیان و زبده‌نامان دانش‌آموز مسبّبین قضیّه که ...[۲] و اخراج از دبیرستان را کرده و به همین علّت در دبیرستان تولید نزاعی نموده بودند، با پرونده به دادگاه بخش آن‌جا تحویل گردیده‌اند.

رییس شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به سابقه مراجعه شود.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۹/۹.

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل مزبور.

٢- یک کلمه ناخوانا.