[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]  

وزارت دادگستری

ادارۀ نظارت

شمارۀ: ۳۵۴۸/ ۶۴۶۹

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۳

محرمانه

 

ریاست هیأت وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۲۳۸۹۱ – ۶ اسفند ۱۳۲۲ راجع به شکایت تلگرافی حشمت‌الله توفیق و غیره به طرفیّت موسویان بزّاز، به استحضار خاطر عالی می‌رساند: مراتب از دادگاه بخش دامغان تحقیق گردید، به قرار گزارش دادگاه نام‌برده که عیناً نقل می‌شود: (شاکیان معدودی از بهائی‌های سنگسر هستند که به قصد تبلیغات مذهبی یا کسب، چندی است به دامغان آمده‌اند و از آن تاریخ چند بار به عنوان این‌که مردم به مذهب آنها اهانت و فحّاشی و تهدید می‌نمایند به شهربانی شکایت نموده‌اند. ادارۀ شهربانی هم اخیراً پرونده‌های آنها را بدون اعزام متّهم به دادگاه فرستاده و در جریان رسیدگی است و تا آن‌جا که بازجویی شده، بر اثبات شکایت خودشان به هیچ‌وجه دلیلی ندارند و گویا از این راه می‌خواهند ایجاد شهرت و خود را به مردم معرّفی و یا به وسیلهٴ تهدید، اشخاص را تسلیم و تبلیغ نموده باشند و الّا انقلاب و اغتشاشی در بین نبوده و کسی را با آنها غرضی نیست و موسویان بزّاز را هم که اشاره نموده‌اند از حجّاج محترم و معمّر شهر دامغان است و شخص شیّاد و بی‌سر‌وپایی نیست که دنبال این حرف‌ها برود و از طرفی هم سرعت عمل شهربانی که به مجرّد شکایت ولو به اتّهام خلاف، گواهان و متّهم را فوراً می‌خواهند و رسیدگی نموده و پرونده تشکیل می‌دهند، کندی عمل دادگاه و دستگاه قضایی که محتاج به رعایت اصول دادرسی و احضار اشخاص و تعیین وقت است، آنها را مظنون و دچار سوء‌تفاهم نموده بر این‌که شاید نظر مساعدتی در بین است. علّت دیگر این است که آقای حشمت‌الله توفیق و یک نفر از هم‌کیشان دیگرش مطابق پرونده که از شهربانی ارسال شده، متّهم به دزدی و اشیاء مسروقه هم از منزلشان کشف شده و به خیال خود خواسته‌اند با تهدید، دادگاه را از تعقیب قانونی خود بازدارند. بالاخره شکایت آنها بیشتر جنبهٴ هوچی‌گری دارد و آلوده به تحریک مغرضین است). به هر حال به دادگاه نام‌برده دستور اکید داده شد که بر حسب مقرّرات، زودتر رسیدگی و پرونده‌ها را خاتمه داده، گزارش دهند.

وزیر دادگستری، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] پیشینه، ۱ خرداد

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۴۰۲ – ۴ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]