[آرم شیر وخورشید]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ [شماره: ۱۶۱۸۶؛ تاریخ: ۵/۱۲/۱۳۴۱][۱]

 

سازمان اطّلاعات و امنیّت کشور

فرمانداری تربت‌حیدریّه به استناد گزارش شهربانی محلّ، ضمن ارسال رونوشت یک برگ اعلامیّه، اطّلاع می‌دهد: اعلامیّۀ مذکور که گفتار علما را در مورد پپسی‌کولا و تبلیغ دین در خصوص رفتار و معاشرت مسلمانان با فرقۀ بهائیّه در آن منعکس گردیده، توسّط یک نفر به نام غلام میرزایی، شاگرد حاج محمّدعلی قربانیان بازرگان، به درب مساجد و غیره الصاق نموده و طبق تحقیقاتی که از نام‌برده شده است، آقای دکتر انتظاری، پزشکیار ادارۀ راه تربت‌حیدریّه مقداری از اورق مزبور را از مشهد آورده و در تربت‌حیدریّه [به] آقای قربانیان مذکور تحویل و ده برگ از اعلامیّۀ مورد نظر در مغازۀ مشارالیه کشف گردیده است. اینک رونوشت اعلامیّۀ مزبور جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به ضمیمه ارسال می‌گردد.

معاون، [امضا] ــ رئیس ادارۀ سیاسی، [امضا] ــ مدیر کلّ، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

[۱]. این شماره و تاریخ در کنار صفحه نوشته شده است.