[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم ]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۳۵۵۲/۱۹۶۹؛ تاریخ: ۶/۱۲/۱۳۲۲؛ محرمانه

 

ادارۀ فرمانداری شهرستان تبریز

شهربانی آذرشهر گزارش می‌دهد که روز ۴ ماه جاری عدّه[ای] از اهالی قریب دو هزار نفر به منظور غارت منازل بهائی‌ها اجتماع و تقریباً سیصد نفر از آنها منزل حسین چیت‌ساز و بالازادهٴ بهائی ریخته و مشغول غارت و آتش زدن اثاثیّهٴ منزل آنها بوده‌اند که جلوگیری و آتش را خاموش و ۱۶ نفر از مرتکبین که جلو آنها حسین نام بوده، جلب گردیده‌اند و علّت وقوع این پیش‌آمد در نتیجهٴ وعظ میرزا محسن نام واعظ در مسجد بوده که جماعت را تحریک علیه[۱] بهائی‌ها نموده است. مراتب فوراً به ژاندارمری گزارش، خود آقای سرهنگ امیر پرویز به محلّ رفته با مساعدت ژاندارم‌ها و مأمورین شهربانی انتظامات برقرار گردیده است و ضمناً دو نفر از بانوان بهائی‌ها در نتیجهٴ چوب‌کاری اهالی، مختصر مجروح گردیده‌اند و راجع به خسارت وارده و وضعیّت منزل دو نفر بهائیان مزبور با حضور رؤسای ادارات، صورت‌مجلس تهیّه و تنظیم گردیده است. مراتب استحضاراً عرض و کسب آموزش می‌گردد.

کفیل شهربانی استان سوّم. یاور نمیایی

[رونوشت] برابر اصل است. [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.