[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

ریاست محترم کلانتری شماره ١۶ کرمان

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ٠١٠٩ / ٨١۴۶ مورخ ٣ مرداد ١٣٨٧ موضوع حریق منزل مسکونی مورد ادعای آقای مهران شاکر اردکانی به استحضار میرساند که با توجه به بازدید و بررسی توسط کارشناس سازمان علت حریق عمدی بوده که توسط شخص یا اشخاصی از سه جهت ١- پشت بام منزل، حیاط، کوچه سمت شرق منزل با مایعات قابل اشتعال (بنزین و ....) با سبب و انگیزه بوقوع پیوسته و خساراتی را در بر داشته است.

علی کردی

مدیرعامل سازمان

[امضاء]

 

[مٌهر]

شهرداری کرمان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

کرمان- میدان شهدای انتظامی (قرنی) تلفن ٢٢٢۶۶۶۶ نمابر ٢٢٣۶۵١۵

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]