[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۲۶

شمارۀ: ۲۱۷۶ - ۱۳۴۱۵- ۱

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو گزارش شمارۀ ۱۱۹۱۵ - ۱۹۳۰۱ - ۱ – ۲۷ بهمن ۱۳۲۵ محترماً به استحضار عالی می‌رساند: شهربانی زنجان گزارش می‌دهد اخیراً سه فقره کاغذ پست شهری به عنوان آقایان اسمعیل اقبالی رییس کارگزینی ادارۀ اقتصاد و دکتر سمندری که هر دو نفر بهائی هستند و مفاداً آنها را تهدید به قتل نموده و اخطار کرده‌اند فوراً در مسجد با شیخ علی روضه‌خوان ملاقات و از شهر خارج شوند، روز ۱۶ بهمن ۱۳۲۵ وسیلهٴ آقای فرماندار به رییس شهربانی و فرماندار نظامی ارائه، ضمن صدور دستور راجع به کشف نویسنده، آموزش داده‌اند شیخ علی روضه‌خوان را که جدیداً به زنجان وارد و بالای منبر بر علیه بهائی‌ها موعظه و تولید فساد می‌کند، شبانه از شهر خارج نمایند و فرماندار نظامی عهده‌دار اخراج نام‌برده گردیده. در قسمت کشف نویسندهٴ مراسلات نیز از طرف شهربانی اقدام و فرج‌الله وثیق بازرس ادارۀ اقتصاد نویسندهٴ پست شهری به عنوان رییس کارگزینی ادارۀ مزبور تشخیص و با پرونده به دادسرا تسلیم گردیده و نویسندهٴ مکتوب به عنوان دکتر سمندری کشف نشده و موضوع تحت تعقیب می‌باشد.

چون راجع به اخراج شیخ علی روضه‌خوان از طرف فرماندار نظامی اقدام نشده، شهربانی مزبور شرحی به فرمانداری مزبوراشعار، جواب داده‌اند شهربانی خود داند، فرماندار نظامی برای استعانت حاضر می‌باشد. از طرفی هم شیخ علی مزبور به جای خواندن روضه در بالای منبر، نطق نموده و به مقام بعضی از روحانیّون توهین می‌نموده که به کلانتری احضار در جریان امر حاجی حسین‌علی نمایندهٴ ذوالفقاری در کلانتری حاضر و خواهش کرده مزاحم او نشوند تا دو روز خودش از شهر خارج شود و در همان مدّت هم از شهر مسافرت کرده است. فعلاً در شهر غیر از تشکیل حزب اسلام و عملیّات عوامّ فریبانهٴ آن، موضوع دیگری در بین نیست.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، سرهنگ حسام وزیری، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سابقه.

[دستنوشته ۲:] گزارش اشاره شده، وارد کتاب و تفتیش نشده تا حال. ۱۷ فروردین ۱۳۲۶.

[دستنوشته ۳:] ملاحظه شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]