[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۱۷۶/ ۱۳۴۱۵/-۱؛ تاریخ: ۱۲ فروردین ۲۶

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو گزارش شمارۀ ۱۱۹۱۵/ ۱۹۳۰۱/-۱ – ۲۷ بهمن ۲۵ محترماً به استحضار عالی می‌رساند: شهربانی زنجان گزارش می‌دهد اخیراً سه فقره کاغذ پست شهری به عنوان آقایان اسمعیل اقبالی رییس کارگزینی ادارۀ اقتصاد و دکتر سمندری که هر دو نفر بهائی هستند و مفاداً آنها را تهدید به قتل نموده و اخطار کرده‌اند فوراً در مسجد با شیخ علی روضه‌خوان ملاقات و از شهر خارج شوند، روز ۱۶ بهمن ۲۵ وسیلهٴ آقای فرماندار به رییس شهربانی و فرماندار نظامی ارائه، ضمن صدور دستور راجع به کشف نویسنده، آموزش داده‌اند شیخ علی روضه‌خوان را که جدیداً به زنجان وارد و بالای منبر علیه[۱] بهائی‌ها موعظه و تولید فساد می‌کند، شبانه از شهر خارج نمایند و فرماندار نظامی عهده‌دار اخراج نام‌برده گردیده. در قسمت کشف نویسندهٴ مراسلات نیز از طرف شهربانی اقدام و فرج‌الله وثیق بازرس ادارۀ اقتصاد نویسندهٴ پست شهری به عنوان رییس کارگزینی ادارۀ مزبور تشخیص و با پرونده به دادسرا تسلیم گردیده و نویسندهٴ مکتوب به عنوان دکتر سمندری کشف نشده و موضوع تحت تعقیب می‌باشد.

چون راجع به اخراج شیخ علی روضه‌خوان از طرف فرماندار نظامی اقدام نشده، شهربانی مزبور شرحی به فرمانداری مزبور، اشعاراً جواب داده‌اند: شهربانی خود داند، فرماندار نظامی برای استعانت حاضر می‌باشد. از طرفی هم شیخ علی مزبور به جای خواندن روضه در بالای منبر، نطق نموده و به مقام بعضی از روحانیّون توهین می‌نموده که به کلانتری احضار در جریان امر حاجی حسین‌علی نمایندهٴ ذوالفقاری در کلانتری حاضر و خواهش کرده مزاحم او نشوند تا دو روز خودش از شهر خارج شود و در همان مدّت هم از شهر مسافرت کرده است. فعلاً در شهر غیر از تشکیل حزب اسلام و عملیّات عوامّ فریبانهٴ آن، موضوع دیگری در بین نیست.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، سرهنگ حسام وزیری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه.

[حاشیهٴ ۲:] گزارش اشاره شده، وارد کتاب و تفتیش نشده تا حال. ۱۷ فروردین ۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.