[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ دفتر کلّ، دایرهٴ ۷؛ شمارۀ:۲۸۲۷؛ تاریخ: ۱۰تیر ۱۳۲۵؛ فوری، محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر و وزیر کشور

بر طبق گزارش تلگرافی شمارۀ ۷۹۹ شهربانی مشهد به استناد گزارش شهربانی بیرجند، معروض می‌گردد: روز ۹ ماه جاری عدّه‌ای قصد ریختن به منازل بهائی‌ها را داشته‌اند. محرّکین به شهربانی احضار، در نتیجه بعداً عدّه‌ای در حدود پنج هزار نفر به خیرآباد که منزل بهائیان است ریخته، اثاثیّهٴ آنان را از بین برده‌اند و سپس به طرف مأمورین شهربانی و ژاندارم حمله نموده، قصد داشته‌اند اسلحهٴ مأمورین را اخذ نمایند که مأمورین برای متفرّق نمودن آنها و دفاع از خود چند تیر خالی، به چهار نفر تصادف و مجروحین در بهداری تحت معالجه قرار گرفته‌اند. با موافقت آقای استاندار، یاور جهان‌بین رییس بازرسی شهربانی مشهد به معیّت نمایندهٴ استانداری برای رسیدگی به موضوع به بیرجند اعزام شده‌اند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس صفّاری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] فعلاً ضبط شود.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۷۱۹ – ۳۰مرداد ۱۳۲۵.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]