[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۹۰۹۹/ ۳۶۱۴/-۱؛ تاریخ: ۳۱ تیر ۲۶

 

ریاست دفتر نخست وزیری

عطف به شمارۀ ۲/ - ۷۱۹۸ – ۲۸ خرداد ۲۶ راجع به شکایت محفل روحانیّون[۱] بهائیان به استحضار می‌رساند: مراتب از شهربانی شاهی استعلام و جواباً گزارش می‌دهد روز ۱۲ خرداد ماه واعظی به نام بیان‌الحقّ به آن‌جا وارد و در مسجد شاهی در اطراف غیبت صاحب‌الزّمان و تنقید از مذهب بهائیان بیاناتی نمود که در نتیجه مردم تحریک و قصد ابراز تظاهراتی علیه[۲] آنان داشته‌اند که شهربانی مربوطه نام‌برده را احضار و تذکّرات لازم داده است و نیز در همان اوان درویشی به نام خیرالله سهرابی فرزند علی‌مدد، اهل فیروزکوه به شاهی وارد و با تنقید از بهائی در نظر داشته اقداماتی علیه نام‌بردگان و بر خلاف نظم عمومی نماید که شهربانی جلوگیری نموده است. واعظ مزبور فعلاً هم در حدود مازندران و شاهی مشغول وعظ و خطابه می‌باشد.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، سرهنگ حسام وزیری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۴/ ۱۳۳۶ – ۳ مرداد ۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود. ۵/۵/۲۶، (احمد قوام؟).

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١-  کذا فی الاصل!

٢- در همه جای نسخهٴ اصل: بر علیه.