[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاریخ:] شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۶۱ – ۲۹ ذیقعده ۱۴۰۲ 

[شماره:] ۷۶۱

 

از: کمال گنجه‌ای

انجمن ضد بهائی

انجمن ضد بهایی که اکنون خود را انجمن حجتیه می‌نامد، از جمله مسائلی است که نیاز به بررسی و برخورد جدی دارد.

مراحل وجود و فعالیت انجمن حجتیه که با نام اسلام و ظاهراً برای مبارزه با بهائیان تشکیل شد سه دوره است ...

انجمن ضد بهائی پس از تشکیل مورد استقبال قرار گرفت چون مردم مسلمان از هرگونه تشکل اسلامی حمایت می‌کردند، ... شیخ قاسم اسلامی فرد، اشرف کاشی به کویت رفته و ... در رابطه با فعالیت حسینیه ارشاد، انجمن ضد بهایی دقیقاً مبارزه می‌کرد و مبارزه انجمن با حسینیه ارشاد و شخص دکتر شریعتی، کمتر از مبارزه با بهائیان نبود...

مبارزه با حسینیه ارشاد، انجمن ضد بهائی را زیر سئوال برد ...

در سال ۵۵ انجمن ضد بهایی به سه گروه تقسیم گردید. این سه گروه عبارت بودند از عسکریون، مهدویون و انجمن حجتیه....

هنگامی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، انجمن ضد بهایی مشاهده کرد که صهیونیست‌های بهایی توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند و اصل موجودیت انجمن زیر سئوال رفته است. انجمن در این حالت به‌جای انحلال و پیوستن به امت حزب‌الله، با تأکید بیشتر بر اسم حجتیه و مهدویه کوشید تا سوابق خود را به عنوان انجمن ضد بهایی به فراموشی بسپارد ...

مخالفت با بهائیان نیز توسط حلبی نمی‌توانست چیزی بیش از این باشد.... رئیس دولت شاهنشاهی یک بهایی بود اما مطرح نمی‌شد. وزیر کشاورزی هویدا، وزیر دربار و بسیاری از سران رژیم منحط شاهنشاهی بهائی  بودند اما هرگز انجمن بر علیه آنها موضع مخالف اتخاذ نکرد. انجمن افراد خود را وادار می‌کرد تا حافظه‌ی خود را از کتب ضاله بهائیت انباشته کرده و پاسخ‌های حلبی را از بر کنند و مخفیانه در جلسات بهائیان شرکت کنند و خود را فردی عامی معرفی کنند تا بهائیان افراد جدید را جذب نکنند، از افتخارات انجمن این بود که در حد بسیاری در بهائیان نفوذ کرده و حتی یکی از سران بهائیت که برگه‌ی عضویت بهائیان را امضا می‌کردند، از افرادی بود که انجمن ضد بهایی، آن فرد را در تشکیلات بهائیان نفوذ داده بود. ... حلبی در اقدام به شناسایی خانه‌های تیمی بهائیان که اصطلاحاً بیت نامیده می‌شدند به افراد خود اکیداً دستور می‌داد که هر وقت با مشکلی برخورد نمودند، فوراً با ساواک منطقه تماس گرفته و مشکل را حل نمایند ...

مشابهت فعالیت انجمن با فعالیت فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت بوده است. بهائیان دولت‌ها را حاکم و قانونی می‌دانند ... و انجمن ضد بهایی نیز دولت‌ها را حاکم می‌شناسند. بهائیان ظاهراً مبارزه‌ی سیاسی را تحریم کرده‌اند و انجمن ضد بهایی نیز دقیقاً این نکته را رعایت می‌کرد.

بهائیان با ترجمان‌ها و نهادهای رژیم شاهنشاهی همکاری می‌کردند و انجمن نیز به همان گونه عمل کرده  حتی با ساواک همکاری می‌کرد. اعضاء انجمن ... از این نکته غافل بودند که مدارس و دانشگاه‌ها در اختیار رژیمی ضد اسلامی است و این شیوه را بهائیان هم اجرا می‌کردند. تنها تفاوت بهائیان و انجمن در این بود که بهائیان معتقد بودند که امام زمان ظهور کرده و انجمن که نخیر اینطور نیست و فقط ما مسلمانان درست و حسابی هستیم....

در مجموع اگر بسیار خوش‌بینانه با انجمن ضد بهایی برخورد کنیم ... باید مسئله‌ی تقلید از خویی شکافته شود.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]