[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] خبر جنوب

یومیه صبح

سال چهارم- شماره ۷۱۷- شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۱- تک شماره ۱۵ ریال

 

یک نفر از عوامل صهیونیست جنایتکار در شیراز اعدام شد

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و با تائید شورای عالی قضائی، یکی از عاملین صهیونیسم جنایتکار و عضو فعال فرقه ضاله بهائیت به نام ضیاءالله احراری فرزند جلال ۳۸ ساله، مفسد فی‌الارض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید که حکم صادره در مورد نامبرده به مرحله اجرا در آمد.

معدوم نامبرده که یکی از اعضای فعال فرقه ضاله بهائیت به شمار می‌رفته است، با اعتراف صریح خود از سال ۱۳۵۵ عضو تشکیلات در قسمت مهاجرت و معاضدت بوده و در همین زمان با شرکت در کنفرانس شور بلوکی، درخواست وام جهت تأسیس محفل بهائیت نموده بوده است.

وی در ضدیت با احکام مقدس اسلام سخت کوشا بود و حاضر به توبه نیز نگردیده بود.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]