[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۷۶

 

علیقلی نبیل الدوله پیشکار محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار که سی سال است در امریکا اقامت دارد شکایت بهائیان ایران را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد. برای سفارت امریکا در تهران کتاب مهمی باین نام که اخیراً در امریکا درباره بهائیان چاپ شده رسیده است که خواندنی میباشد.

هفته گذشته اطلاع یافتیم تحقیقات مقامات مربوطه برای شناسایی هویت و شخصیت نراقی نام که از بغداد تلگرافی بسازمان ملل متحد درباره واقعه سخوید و هرمزک یزد مخابره کرده بود به نتیجه نرسیده و معلوم نشد نراقی مزبور از کدام فامیل و در حال حاضر در کجا زندگی میکند؟

از این گذشته چند روز قبل کتاب جالبی در امریکا منتشر و نسخه‌هائی از آن بسفارت امریکا در تهران رسید و خوانندگان میتوانند بسفارت امریکا و یا کتابخانه اداره اطلاعات امریکا در تهران مراجعه و کتاب مزبور را که بزبان انگلیسی است ملاحظه نمایند.

این کتاب که از طرف دولت امریکا منتشر و هر ساله تجدید طبع میشود کتاب آماری است که در آن تمام اطلاعات گردآوری شده و به آسانی میتوان هر گونه اطلاعاتی را در صفحات کتاب بدست آورد.

از جمله آمار موجود در این کتاب پیروان مذاهب مختلف از جمله بهائی است نام این کتاب که

infokmation [information] please Bahaism World Almanac  میباشد تعداد بهائیان امریکا را طبق آخرین تحقیقات به ۵۲۰۰ نفر تخمین زده و ضمناً متذکر میشود تمامی این ۵۲۰۰ نفر عضو کلیسا و هر روز یک‌شنبه در کلیساها گرد آمده و با نوای موزیک تورات و ادعیه مذهبی میخوانند و بهائی را هم بآن صورتی که در ممالک دیگر معرفی میکنند نمیشناسند و آنرا یک مجمعی میدانند که غیر از دین و مذهب میباشد و اگر نبود ۵۲۰۰ نفر امریکائی مسیحیت خود را حفظ نمیکردند.

بنابراین با انتشار کتاب مزبور معلوم میشود بر خلاف ادعای بهائیان تعداد بهائیان امریکا دویست هزار نفر نیست و باز هم میگوئیم اگر شک و تردیدی دارند مراجعه و کتاب مستند مزبور را از نزدیک مطالعه نمایند.

و اما درباره شکایت بهائیان به سازمان ملل متحد موضوع اینست که هنگام تاسیس سازمان ملل متحد با صوابدید شوقی افندی یکی از بهائیان سرشناس امریکا بنام علی قلی نبیل الدوله فرقه بهائی را بنام یک جمعیت صلح‌پرور و مروج مرام سازمان ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد و آنهم در قسمت خارج که مربوط به جمعیت‌های غیرسیاسی است تحت شماره ۵۷ به ثبت رسانید و حال بهائیان به استناد آن به سازمان ملل متحد شکایت کرده‌اند.

علیقلی نبیل الدوله که دهمین ایرانی است بامریکا سفر کرده است تا سال ۱۳۰۰ شمسی یعنی ۳۵ سال قبل پیشکار محمد حسن میرزا ولیعهد سلطان احمد شاه قاجار بوده است نامبرده در آن سال بدستور عباس افندی از ایران مهاجرت و بامریکا رفت و هنوز در امریکا اقامت دارد نبیل الدوله در زمان سفارت علاء مدتی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در واشنگتن بود سن او در حدود هفتاد و پنج سال و شکایت بهائیان را که چهار بار به دبیرخانه سازمان تسلیم شده است او تنظیم نموده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]