[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] دلو

[تاریخ:] مورخ ۲ مردادماه ۱۳۲۵

شماره: ۷۹۴

صفحه: ۱

ستون ۱

 

یادداشت روز

توطئه‌های بر علیه امنیت داخلی کشور باید با کمال جدیت خنثی شود

در چندی پیش در بعضی شهرهای خراسان زمینه اغتشاش در پشت پرده تهیه می‌شد

بازداشت آقای کاشانی در راه سبزوار پس از بلوای سمنان و قتل و غارت شهر پرده از روی کار برداشته کسانی را که در پشت پرده خود را آماده مبارزه با دولت می‌کردند به تکاپو افکنده است.

بما اطلاع میرسد در منزل آقای بهبهانی اجتماعاتی میشود و بعنوان تهیه زمینه آزادی آقای کاشانی فعالیت‌هایی به عمل میاید حتی از موقعیت یک واعظ پاکدامن مثل آقای فلسفی استفاده میشود که ایشان برای رهائی آقای کاشانی نزد نخست‌وزیر شفاعت نمایند. کسانی که در دوره دیکتاتوری رضاشاه از مقام منشی‌گری دفتر وزرای امور خارجه بر روی تملق، مداهنه، جاسوسی شهربانی مختاری، مشروع نمودن جنایات دوره رضاشاهی خود را به نخست‌وزیری رساندند امروز اگر فراموشی جامعه خود را در محیط این کشور زنده می‌بینند حق ندارند برعلیه دولت وارد دسته‌بندی ‌شده اساس آن دوره ننگین را طرح‌ریزی نمایند.

ما میدانیم کسانی که مایل نیستند برنامه دولت و قول‌هایی که نخست‌وزیر بر روی مصالح مملکت داده اجرا شود بهر وسیله‌ای متشبث میشوند تا امنیت مملکت را به هم بزنند. از چند ماه قبل در زابل، زاهدان، بیرجند بنام کشتن بهایی‌ها و یا قتل مسلمان‌ها مناظر فجیعی را پشت سر یکدیگر تشکیل دادند که گزارش‌های آن به آقای نخست‌وزیر داده شده است. اخیراً هم اطلاعاتی رسیده است که در بعضی از نقاط خراسان در مقام ایجاد توطئه‌ها و دسته‌بندی‌هائی بر علیه امنیت کشور بوده‌اند.

بهمین جهت مجاهدتی که دولت در راه حفظ آرامش مملکت بعمل می‌آورد ولو اینکه برخلاف آزادی شخصی بعضی افراد باشد از نظر مصالح عالیه مملکت کمتر قابل ایراد است. ما توجه عموم هموطنان را بموقعیت فعلی کشور و دسیسه‌هائی که در پشت پرده بازی میشود جلب نموده انتظار داریم با کشف آن بوحدت و استقلال و عظمت کشور کمک نمایند.

عمیدی نوری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]