[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بهمن

[تاریخ:]  ۱۹ تیرماه ۱۳۲۶

شماره: ۱۰

صفحه: ۱ - -ستون: ۲

 

 

چگونه مهندس شهید زاده را کشتند

معجزه امام زمان!!

چراغان مفصل در مازندران آیا منوچهر گلبادی محرک اصلی قتل مهندس شهید زاده بوده است؟

فرستاده مخصوص روزنامه بهمن از مازندران مینویسد: آقای منوچهر گلبادی نماینده تحمیلی مازندران و رئیس کمیته ولایتی در موقع جشن یکمین سال حزب دموکرات ایران تصمیم داشته است که سرتاسر مازندران را سه شب چراغانی نمایند.

اهالی مازندران که اغلب اشخاص با ایمانی هستند برای نیمه شعبان دو شب جشن گرفته بودند ولی برای اینکه این جشن یک‌شب دیگر ادامه یابد ایادی آقای گلبادی در شهرهای مازندران شایع می‌نمایند که امام زمان معجزه نموده و یکی از دشمنان خود را که بهائی و مخالف چراغانی بوده است به دیار عدم فرستاده است.

 این شخص آقای مهندس شهید زاده رئیس کارخانجات شاهی بود که روز جمعه برای گردش و شنا به بابلسر رفته بود. به‌طوری‌که در مازندران شایع است عده‌ای از مردمان نادان که دارای تعصبات دینی بودند به دنبال ایشان حرکت کرده و همین‌که نزدیک دریا مهندس را تنها و در جای خلوت می‌بینند به‌سوی ایشان حمله کرده و پس از آنکه او را خفه می‌نمایند جسد نیمه‌جان او را به دریا انداخته فرار کرده و در بابل سر شایع می‌نمایند که سیدی اسب‌سوار با صورتی نورانی از سمت قبله ظاهرشده و مهندس شهید زاده بهائی را به دریا افکند!

عده‌ای ماجراجو نیز در بابل و شاهی مردم را تحریک می‌نمایند که جلوی جنازه را گرفته و آن را آتش بزنند این عمل گویا برای آن بوده است که آثار جرم به‌کلی از بین رفته و آثار ضرب و خفگی که در تهران در جسد ایشان دیده‌شده از بین برود ولی خوشبختانه محرکین نتوانستند به مقصود خود برسند؛ و نیز در مازندران شایع است که بین آقای گلبادی قهرمان این شیرین‌کاری و آقای مهندس شهید زاده در موقع انتخابات خورده حسابی پیدا شده بود که منجر به این عمل گردید.

 آقای منوچهر گلبادی وارث سردار جلیل مازندرانی همان کسی است که پول‌های خود را در مواقع مخصوص برای دفن بمیان جنگل می‌برد و پس از آنکه آنها را دفن می‌نمود چهار پا دار را که حامل پولها بود در همانجا سر میبرید برای اینکه محل خزائن او نامعلوم و مکتوم بماند. اعلیحضرت شاه سابق که از این عمل وحشیانه سردار جلیل مسبوق بودند برای پیدا کردن محل خزائن دستور دادند که بتول خانم عیال سردار جلیل را زندانی نمایند. پس از فوت بتول خانم تمام دارائی سردار جلیل به آقای گلبادی رسید و اکنون‌که ایشان وارث سردار جلیل خونخوار شده‌اند دست باینگونه عملیات زده‌اند و در واقع نباید از ایشان غیر از این هم انتظار داشت.

بهمن - ما نظر جناب اشرف و تیمسار صفاری را به آن موضوع جلب می‌نماییم.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]