[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پیوست شمارۀ ۸۰۴ – ۱۳  خرداد  ۲۰، صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز

 

شمارۀ    نام [و] نام خانوادگی           شغل و محلّ خدمت

۱          معتمدی   رییس حسابداری فرهنگ

۲          روشن و خانمش   کفّاش

۳          بانو زبیده معتمدی  آموزگار دبستان عصمت

۴          بانو سرور خاضع آموزگار دبستان ۱۵ بهمن

۵          بانو ثروت  خاضع            آموزگار دبستان ۱۲ دی

۶          حسین حقّ‌جو       کارمند راه‌آهن

۷          خالقی     کارمند فرهنگ

۸          فرح‌بخش            کارمند اقتصادی

۹          تاج‌بخش رییس دانش‌سرا

۱۰        محمّد پرتوی و خانمش        بازرگان مقاطعه‌کار

۱۱        روشن مهندسی     مهندس فرهنگ

۱۲        دارابی    کارمند بهداری

۱۳        بانوی دارابی        کارمند بهداری

۱۴        حفظ‌الله دهقان       کارمند بانک ملّی

۱۵        جلیل فیروز         کارمند بانک ملّی

۱۶        بانو بگم  آموزگار دبستان ۱۵ بهمن

۱۷        دکتر همایون        دندانساز

۱۸        احمد شوفر و خانمش          شوفر راه‌آهن

۱۹        بانو فرّخ‌زاد         کارمند فرهنگ

۲۰        فرّخ‌زاد   رییس فرهنگ

۲۱        دادخواه   کارمند دارایی اهواز

۲۲        حمید وخشوری     رییس حسابداری خشکبار

۲۳        صفر افشار          کارمند کشاورزی

۲۴        خانم گلاب           آموزگار دبستان عصمت

۲۵        ونوس    مدیر مسافرخانهٴ اهواز نو

۲۶        اختر[ی]  مدیر مسافرخانهٴ قصرشیرین

۲۷        احمد سیّاح           دبیر ورزش فرهنگ

۲۸        بانو سیّاح            ـــــ

۲۹        خانم پروانه          آموزگار دانش‌سرای دختران

۳۰        حاج حسن (حکیم؟)            پزشک

۳۱        خاضع    کارمند شرکت اقتصادی

۳۲        حسن کرمانی       کارمند ادارۀ دارایی (فعلاً بی‌کار)

۳۳        دکتر شیخ            پزشک

۳۴        آصف     کارمند دارایی

۳۵        حاجی    فرّاش راه‌آهن

۳۶        ابوالقاسم بهرانی    کارمند ادارۀ آمار

۳۷        عبدالرّضا سپهری  کارمند آمار

۳۸        یوسف طهماسبی   کارمند پست و تلگراف

۳۹        محمّدحسین سراج  کارمند پست و تلگراف

۴۰        جواد کلمبو           کارمند چاپخانه

۴۱        نعمت‌الله  قفل فروش

 

رونوشت برابر ریشه است. [امضاء]، [مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ ۲، رکن دوّم ]

 

 

 

پیوست شمارۀ ۸۰۴ – ۱۴  خرداد  ۲۰، صورت اسامی بهائیان مقیم خرّم‌آباد

 

 

شمارۀ    اسم  [و]  شهرت    شغل      ادارۀ مربوطه

۱          سیّد جواد مهاجر   دوا فروش           دواخانهٴ مهاجر

۲          علی‌اکبر ایمانی     رییس دارایی اقتصادی        دارایی اقتصادی

۳          رضا پارسا         آبله‌کوب سیّار       بهداری خرّم‌آباد

۴          ایرج رستمی        کارمند    فرمانداری

۵          محمّدرضا معجزی            کارمند    فرمانداری

۶          محمّدعلی همدانی‌زاده          کارمند    دارایی اقتصادی

۷          احمد تبرّج           تحویلدار ادارۀ راه لرستان و خوزستان

۸          هدایت‌الله قائم‌مقامی کارمند    ادارۀ راه لرستان و خوزستان

۹          تقی شجاعی         کارمند شرکت [ناخوانا]       دارایی اقتصادی

۱۰        محمود شهاب       کارمند    دادگستری

۱۱        رضا مهندسی       حسابدار  ادارۀ راه

۱۲        عبّاس شجاعی      کارمند    کشاورزی

۱۳        بهرام ورجاوند[ی] کارمند    ثبت غلّه

 

رونوشت برابر با قسمتی از صورت ارسالی لشکر ۶ خوزستان می‌باشد. [امضاء]، [ مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ ۲، رکن دوّم ]

 

 

 

 

[ آرم شیر و خورشید]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۳۳۸۱؛ تاریخ پاک‌نویس: ۱۵/۳، تاریخ ثبت: ۱۸  خرداد  ۲۰؛ محرمانه و مستقیم

 

جناب آقای وزیر دادگستری

عطف به تلگراف رمز شمارۀ ۸ – ۳۰   اردیبهشت  ۲۰ راجع به تظاهرات بهائی‌های خرّم‌‌آباد اشعار می‌دارد: مفاد تلگرافات رمز شمارۀ ۵ و ۸ ستاد ارتش نوشته شد. اینک پاسخ می‌دهند که لشکر ۶ خوزستان ضمن ارسال (۵۴) دفتر و برگ‌های وابسته به تشکیل محافل بهائی‌های آن‌جا، گزارش می‌دهد که بهائی‌ها دارای سازمانی که از یک محفل روحانی، یک مجمع جوانان، یک کمیسیون بانوان، یک کمیسیون آمار و یک صندوق تشکیل یافته، می‌باشند و این محفل تابع محفل کرمانشاه بوده و دستورات لازم نیز از محفل تهران مستقیماً برای آنها می‌رسد و نیز اضافه می‌نمایند که ممکن است جلسات محفل آنها با بعضی مسایل دیگر بستگی داشته باشد. بنابراین عین ۵۴ دفتر و برگ‌های مربوطه برای آگاهی و بررسی و اقدام لازم، به پیوست فرستاده می‌شود.

نخست وزیر، [امضاء]، ۱۵  خرداد  ۲۰

 

 

 

]آرم شیر و خورشید]

وزارت جنگ، ستاد ارتش، رکن ۲، شعبهٴ ۲؛ شمارۀ: ۲۱۸۰۵/۶۶۸۹/ د؛ مورّخهٴ:۲۰  خرداد  ۲۰؛ پیوست: دو برگ؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

پیرو شمارۀ ۱۵۷۷۴/۵۳۷۴/ د، مورّخهٴ ۱۲  خرداد  ۲۰ (راجع به بهائیان خرّم‌‌آباد) معروض می‌دارد: رونوشت دو برگ صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز و خرّم‌‌آباد را که لشکر ۶ خوزستان ارسال داشته، به پیوست برای مزید استحضار تقدیم می‌شود.  ۲

کفیل ستاد ارتش، سرلشکر ضرغامی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای برومند، برای جناب آقای وزیر دادگستری بفرستید. ۲۱  خرداد  ۲۰.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۳۴۷۶، تاریخ: ۲۱  خرداد  ۲۰ ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]