[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ [شماره ندارد؛ تاریخ:] ۲۷ تیر ۲۵؛ گزارش بروجن

 

پیرو گزارشات ۲۳ و ۲۴ جاری، چون در اختلاف اخیر مسلمانان و بهائیان بروجن که شدّت آن پیش‌آمدهایی سوء در برداشت، فقط در نتیجهٴ جدّیّت آقای مدنی بخشدار و ابتکار سرکار سروان زندیّه فرماندهٴ پادگان بروجن از تصادفات سوء جلوگیری به عمل آمد و خاتمه یافت.

کلهرودی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]