[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

رونوشت: گزارش سفارت ایران در بغداد

خرداد ماه ۱۳۲۳

شماره: -----

 

مساعدت بهائی‌ها در جنگ

 

وزارت امور خارجه

در روزنامه‌های عراق بر طبق اخبار لندن مطالبی راجع به بهائیان انتشار داده که ترجمهٴ آن در زیر درج می‌گردد: رئیس جمهور روزولت پیامی به جوانان منتسبین به (جمعیّت نوباوگان) فرستاده و کلیّهٴ بهائیان عالم را به مناسبت صدمین سال ظهور بهائی شادباش گفته و آنان را تشویق نموده است که بدون تردید و خودداری در این جنگ که علیه نیروی اهریمن است مساعدت نمایند. رییس [جمهور] روزولت گفته است فقط به واسطهٴ این مساعی متّحده و صمیمانه می‌توانیم به حفظ و نگاه‌داری خودمان امیدوار باشیم و بهترین آزادی‌های حقیقی و حیاتی را برای توده‌های بشر که در تحت فشار ستم و جور هستند، به دست آوریم و ما اکنون برای حصول آزادی مذهب جنگ می‌کنیم. از طرف دیگر سر رونالد ستورس ریاست گشایش جشن مذهبی صدمین سال بهائیان را در (سالن ییمان) در وستمنستر لندن داشته و در ضمن نطق خود گفته است تعداد بهائیان بالغ بر دو ملیون می‌شود که هشت هزار آنان در کشورهای متّحدهٴ آمریکا هستند و اشاره به اعتقاد بهائیان مبنی بر برادری عمومی و صلح و صفا نموده است.

 

وزیر مختار، [امضاء]

 

رونوشت برابر اصل است

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]