[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ شمارۀ: ۱۷۷۱؛ تاریخ: ۴/۵/۲۳؛ رونوشت گزارش شاهرود

 

وزارت

گزارش تلگرافی ذیل را از نظر مبارک می‌گذراند:

چندی بود که جماعت بهائی به تقویت و پشتیبانی نادری رییس دخانیّات و رهبانی[۱] رییس خرید غلّه [و] خواروبار و جذبانی کارمند سابق پست شاهرود و قباد کارمند راه‌آهن و شیدانی کارمند راه شوسه[۲] و خورشیدی[۳] و آقازاده کارمندان فرهنگ سمنان و نبیلی کارمند خواروبار مشهد، جلسات محرمانه و سرّی برای تبلیغ داشته و مشغول گمراه کردن عدّه[ای] عوامّ بوده‌اند. اخیراً تبلیغات آنها علنی[۴] و کلوپی به نام بهائی تشکیل و از موقعیّت اداری خود سوء ‌استفاده می‌نماید. در شب سوّم شعبان تولّد حضرت خامس آل عبا ارواحنا فداه، ولی‌الله سبحانی بهائی در خیابان به طور علنی به مقام اسلام اهانت نموده، این موضوع باعث هیجان مسلمین شده و ممکن است پیش‌آمد غیر منتظره رخ نماید. با آن‌که شهربانی کاملاً مراقب حفظ انتظامات و حسن جریان امور می‌باشد، ولی با این اشخاص که هر یک مصدر کارهای مهمّ هستند و با اهالی نیز تماس دارند، از شاهرود به محلّ دیگر منتقل نشوند، نمی‌توان به آرامش مسلمین و ایمن ماندن آنها امیدوار بود. گزارشاً معروض داشت. ۱۷۷۱ – ۳/۵/ ۲۳.

یغمایی

رونوشت با اصل یکی است، [ مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

۳- در نسخهٴ اصل: رهبانا.

۴- در نسخهٴ اصل: شسته.

۵- در نسخهٴ اصل: خورسندی.

۶- در نسخهٴ اصل: علی.