[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

همسر سرهنگ وحدت جاسوس معدوم اسرائیل و امریکا به حبس ابد محکوم شد

 

شیراز- خبرنگار کیهان:

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز سه تن از عوامل صهیونیسم جهانی به زندان و تبعید محکوم شدند. ٢متهم دیگر همکاری با صهیونیسم جهانی با قید ضمانت آزاد شدند.

احکام دادگاه انقلاب اسلامی شیراز درباره این عده به این شرح اعلام شد:

قدسیه وحدت همسر سرهنگ یدالله وحدت جاسوس معدوم امریکا و اسرائیل به حبس ابد و مصادره اموال، جعفر شاعرزاده فرزند مصطفی با قید تعهد و عدم ترویج و تحریک آزاد، عنایت‌الله مهدیزاده فرزند خیرالله به دو سال حبس و اخراج از دانشگاه شیراز، محمدرضا فرنوش حسامی فرزند امیر محکوم به پرداخت بیست‌وچهار هزار تومان بدهکاری خود به شرکت وهاج و استرداد مدارک و اسناد مسروقه به اقامت اجباری بیست سال در شهر تبریز و عنایت‌الله احسنیان با قید تعهد آزاد شدند.

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

کیهان شمارهً ۱۱۲۷۵ [تاریخ] ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]