[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[بخش هفتم، اقلیتها]

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

 

[صفحه:] ۵۹۷

در مورد حقوق اقلیتهای غیر رسمی

 

بسمه تعالی

شماره: ۱۵۶ - ۷۷

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۷۷

 

حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام:

به استحضار میرساند: یکی از معضلاتی که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران با آن رو به روست و تاکنون اقدام اساسی برای حلّ آن صورت نگرفته است مسأله برخورد با حقوق اجتماعی اقلیتهای مذهبی خاصه اقلیتهای غیر رسمی و به ویژه فرقه ضاله بهاییت است. در سال ۱۹۸۲، نخستین بار کمیسیون فرعی حقوق بشر که نام کامل آن کمیسیون فرعی حمایت از اقلیتها و جلوگیری از تبعیض علیه آنهاست عمدتاً در ارتباط با نوع برخورد با این فرقه قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و در پی آن در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر مبادرت به صدور قطعنامهای کرد که طیّ آن وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و نماینده ویژهای نیز برای بررسی این وضعیّت و دادن گزارش به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل تعیین کرد که همچنان این وضعیت ادامه دارد. افراد فرقه مزبور علاوه بر توسل به مجامع بینالمللی در داخل هم به مراجع مختلف از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی شکایت نموده و اخیراً به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایات متعددی ارسال می‌دارند و بعضاً با استناد به اظهارات حضرتعالی در خصوص جامعه مدنی و رعایت حقوق مدنی همه افراد و به خصوص اظهاراتتان مبنی بر این که در حکومت اسلامی حتّی غیر مسلمانها هم صاحب حق و کرامت هستند خواستار بذل توجه به حقوق اجتماعی خویش میشوند. آنان از اخراج خود از مشاغل اداری و انفصال و قطع حقوق بازنشستگی، ندادن پروانه اشتغال در امور صنفی، منع ورود به دانشگاهها، مشکلات مربوط به ثبت نام فرزندانشان در مدارس، دشواریهای فراوان مربوط به دادن گذرنامه و اجازه سفر به خارج و امثال آنها شاکی هستند. احکامی نیز در دست دارند که به لحاظ وابستگی به این فرقه، تضیقاتی علیه آنها صورت گرفته و بعضاً به مصادره اموال و احیاناً اعدام محکوم شدهاند، تبیین موضوع و بیان مصادیق را اگر فرصت حضوری پیش آمد، ارائه خواهم کرد. اینها همه در حالی است که طبق اصل ۱۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به غیر مسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کند و حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه در پاسخ به سؤالی که از سوی شورای عالی قضایی در مورد کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب از ایشان به عمل آمده بود فرمودند: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر دربارۀ آنها جاری است و محقونالدم بوده و مالشان محترم است» بررسی همه جنبه‌های مقررات حقوقی و کیفری ناظر به این فرقهها و پیدا کردن راه حل شرعی کار دشوار و صعبالوصول یا ممتنعالحصول است ولی می‌توان تمهیدی اندیشید که همه افراد ملّت و اتباع ایران از جمله اقلیّتهای غیر رسمی که به هر حال جزء افراد ملّت محسوب می‌شوند و تکالیف و الزامات حکومت را گردن مینهند از حقوق اجتماعی مربوط به آحاد ملّت و یا به تعبیری حقوق شهروندی برخوردار باشند و حداقل در مرحله اول مسایلی مانند گرفتن گذرنامه، خروج از کشور، تحصیل، اجازه اشتغال حداقل در مشاغل خصوصی و اموری نظیر آنها بدون توجه به هر نوع عقیده و مذهب در مورد همه حل شود مدتهاست این مسأله مطرح شده و گمان میکنم در برخی کمیتههای شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بحث قرار گرفته ولی هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده است از جنابعالی به خصوص با توجه به بیانات جالبی که در زمینه حقوق انسانها به مناسبت‌هایی ایراد میفرمایید و طبعا در جریان شرکت در اجلاس سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز بیان خواهید فرمود، انتظار اقدام عملی برای حلّ این معضل میرود. هدف از تصدیع، بیان کلّی مطلب و طرح اصل موضوع بود، مطالب تفصیلی و مشروحتری در این زمینه وجود دارد که ترجیح میدهم شفاها توضیح بدهم

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]