[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

 

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۲۲

شمارۀ: ۱۶۳۰۸ - ۱۶۱۷۳ -۱

 

وزارت کشور

تعقیب نامهٴ شمارۀ ۱۵۳۰۷-۱۵۳۵۴۲ اسفند ۱۳۲۲ رونوشت گزارش تلگرافی شمارۀ ۱۹۴۳ – ۱۱ اسفند ۱۳۲۲ شهربانی شیراز را ذیلاً به استحضار می‌رساند: (طبق گزارش شهربانی جهرم مرتضیٰ عبّاسیان دادخواهی نموده که شبانه درب خانهٴ او را آتش زده‌اند و در نتیجه معلوم گردیده منزل او به نام مسافرخانهٴ بهائیان و روی اختلاف مذهبی این اقدام شده است و نیز طبق گزارشات شهربانی آباده در اقلید پانزده کیلومتری آباده و اطراف، مخالفت شدیدی بین مسلمان و بهائی آغاز گردیده است. دستورات لازم به شهربانی‌های مربوطه داده شده است. مراتب نیز به استانداری و ستاد نیروی ژاندارمری اطّلاع و ضمناً معروض می‌دارد چنان‌چه از این عمل شدیداً جلوگیری نشود، به تمام نقاط سرایت و فساد عمده ایجاد خواهد گردید) و دستور لازم به شهربانی مربوطه داده شده از بروز هرگونه اغتشاش و اختلال نظم جلوگیری نمایند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس جهانبانی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۱۸ اسفند [ ۱۳۲۲].

[دستنوشته ۲:] فعلاً بایگانی شود.

[ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۸۱۹۷، تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۲۲].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]