[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۴۲۱۷؛ تاریخ پاکنویس: ۲/۳، تاریخ ثبت: ۳خرداد ۱۳۲۳؛ فوری است

 

وزارت دادگستری، وزارت کشور

رونوشت تلگراف واصل از شیراز راجع به آتش زدن و غارت اثاثیّهٴ عدّه[ای] از اهالی آباده به وسیلهٴ شیخ علی‌اکبر و چند نفر دیگر از اشرار و مجروح نمودن چهار نفر به ضمیمه فرستاده می‌شود. دستور فرمایید برای تعقیب مرتکبین و استرداد اموال غارتی، طبق مقرّرات اقدام لازم به عمل آمده و موجبات رفع نگرانی اهالی محلّ را فراهم نموده و نتیجه را با اعادهٴ تلگراف اطّلاع دهید.

[امضاء]، ۱/۳

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای خاتمی، گویا موضوع بهائی‌ها باشد.

[حاشیهٴ ۲:] آقای هوشیار. ۳خرداد .

[حاشیهٴ ۳:] تهیّه شد. ۳خرداد .

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]