[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

دایره: -----

 

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۲۱

شمارۀ: ۵۵۸۰ / س / ۴۱۲۰

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

گزارش شهربانی زابل حاکی است که عدّه[ای] از بهائی‌ها هفته[ای] سه شب در منزل ستوان معنوی افسر ارتش محفل دارند و عدّهٴ آنها از ۶۰ تا ۷۰ نفر می‌رسد و اخیراً محمّدیوسف حسینی نجفی که مبلّغ آنها است، به زابل وارد شده و در تمام جلسات مشغول تبلیغ است. چند نفر از افسران ارتش هم در این مجالس حضور به هم می‌رسانند و طبق تحقیقاتی که به وسیلهٴ فرمانداری زابل به عمل آمده، تشکیل این جلسات به منظور تبلیغات است.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] بعرض برسد

[دستنوشته ۲:] آقای [سمرئی] به وزرات جنگ نوشته شود، دستور دهند مأمورین آن وزارت‌خانه از [شرکت در] این قبیل جلسات خودداری نمایند.

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۳۷۴۷۴، تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۲۱].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]