[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم شیر و خورشید ]

فرمانداری زنجان؛ [ شماره ندارد؛ تاریخ: اردیبهشت ۱۳۲۶ ]؛ محرمانه

 

ریاست کلّ دفتر نخست وزیر

عطف به نامهٴ شمارۀ ۴/ ۲۸۶ راجع به جعفر دینی، دبیر دبیرستان دخترانه آذر، محترماً به عرض می‌رساند: جعفر دینی جوانی است سی‌ساله دارای پایهٴ چهار آموزگاری و در دبیرستان آذر به شغل معلّمی تاریخ، جغرافیا، ریاضی، ادبیّات مشغول بوده. در اواسط اسفندماه ۳۲۵ یکی از وعّاظ علیه[۱] پدر نام‌برده به نام خلیلی‌پور در منابر بدگویی می‌کرده و این خانواده را منتسب به دین بهائی می‌نموده. رییس فرهنگ زنجان از جهت بهائی بودن جعفر دینی و رعایت سنّ او، شغلش را تغییر داده و به کارمندی دایرهٴ تعلیمات منصوب نموده است. بعداً دیگر سر و صدایی نبوده و مدّتی است که موضوع مسکوت مانده است.

فرماندار زنجان، کلهر، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دبیران، با مراجعه به سابقه چنان چه اقدامی داشته باشد، بنمایند.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۲۸ اردیبهشت ۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۴/ ۵۱۳ – ۲۸ اردیبهشت ۲۶.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.