[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست وتلگراف و تلفن، تلگراف؛ از بروجن به [طهران]؛ [شماره ندارد]؛ تاریخ اصل: ۲۴  تیر  ، تاریخ وصول: ۲۵  تیر  [۱۳۲۵]

 

گزارش روز ۲۴  تیر  ۲۵ تلگراف‌خانهٴ بروجن پیرو گزارش مورّخهٴ ۲۳: چون اهالی بروجن در روز ۲۱ جاری به مناسبت شب تولّد حضرت حجّت‌المسلمین طبق معمول سنواتی در صدد تهیّهٴ چراغانی بوده‌اند، اسمعیل نام بهائی در معبر عمومی، مسلمانان را از عمل چراغانی منع و به دین مبین و مسلمانان جسارت و اهانت نمود و چون در مقابل عمل خویش خود را مستوجب جبران و تعقیب دانسته، بلادرنگ در صدد تجمّع بهائیان بروجن و دسته‌کشی علیه[۱] مسلمانان برآمده و با عدّه‌ای از متنفّذین بهائیان که سردستهٴ آنها عبّاس‌قلی [اشراقی] و حاجی‌آقا معتمدی نام بوده‌اند به جسارت علیه دین اسلام و مسلمانان ادامه و به قرار مسموع به طرف منازل بعضی مسلمانان حمله می‌کنند. در نتیجه، کلیّهٴ بازار و دکاکین بسته و زد و خورد خفیفی بین طرفین رخ داده، بلافاصله بخشدار محلّ به وسیلهٴ پادگان نظامی و ژاندارمری جمعیّت را متفرّق و از هرگونه تلفات سوء جلوگیری کامل به عمل آمد.

رونوشت با اصل یکی است.

 

[حاشیه:] [ مهر: وزارت پست و تلگراف، ادارۀ دفتر وزارتی ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٣- در همه جای نسخهٴ اصل: بر علیه.