[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

 

[تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۲۳]

[ شمارۀ: ۴۷۹]

 

کشف رمز فرمانداری آباده

 

استانداری

با مفتاح رمز ۴ پیشکار دارایی. پیرو تلفنگرام بدون شمارۀ مورّخه ٴ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ به امضای آقای بزرگ‌مهر، شب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۳ باباجان نجّار که از گردنهٴ صغاد به شهر می‌آمده، مورد حمله چند نفر ناشناس واقع، مرتکبین را از بهائی‌ها تصوّر نموده‌اند. در نتیجه بازار شهر آباده بسته، از طرف فرماندار نظامی شب گذشته چند نفر از معاریف مسلمان‌های آباده را من‌جمله آقای محمّدعلی مسعودی که مسؤول جمع‌آوری محصول تریاک است، توقیف و به قرار اظهار ادارۀ دارایی، توقیف این شخص سبب حیف و میل شدن مبلغ زیادی از عواید دولت خواهد بود و از طرفی این موضوع سبب شده که تمام پیشه‌وران دست از کار کشیده و دکاکین را به طور کلّی تعطیل نمایند. امروز تمام دکّان‌ها بسته، چند نفر از علما و … به فرمانداری مراجعه و کسب تکلیف نمودند. چون فرمانداری فاقد هر گونه اختیار و قدرتی است، جز سکوت و تماشاچی بودن جوابی ندارد. آقایان امام جمعه و حاج ظهیرالشّریعه قصد خارج شدن از آباده را داشتند. خواهش شد فعلاً خودداری نمایند. ادامهٴ برقراری حکومت نظامی با این طرز و روش که بدون مطالعه اقداماتی می‌نمایند، جز ایجاد اخلال و آشوب که شاید منجر به وضعیّت وخیم شود، نتیجهٴ دیگری را متضمّن نخواهد بود. بنابراین چگونگی را برای استحضار معروض، مستدعی است وزارت کشور و جناب آقای استاندار را رمزا از اوضاع مستحضر فرمایند.

عارفی

محرمانه و مستقیم، رونوشت به فرماندهی نیروی جنوب ارسال می‌شود. متمنّی است دستور فرمایند از نظر جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد وخیم‌تری موضوع را مورد رسیدگی کامل و دقیق قرار داده، نتیجه و نظریّهٴ فرماندهی محترم را اعلام فرمایند.

کفیل استانداری هفتم

۲۴ – ۴ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت به وزارت کشور تقدیم می‌شود که با استحضار از کیفیّت امر، دستور اقدام صادر فرمایند.

کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۹۲، تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۲:] سیاسی.

[دستنوشته ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۱۴۵، تاریخ: ۱۴ خرداد].

[دستنوشته ۴:] رمزاً از عارفی سؤال شود نام کلیّهٴ مأمورین دولتی که در آباده هستند و بهائی می‌باشند با اسم و سمت، تلگرافاً اطّلاع دهد. رونوشتی از این نامه هم ضمن نامه[ای] به نخست وزیری فرستاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]