[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت - اخبار داخلی

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۷۲- ۱۶ شوال ۱۴۱۳

[شماره:] ۲۰۹۲

صفحه: ۲

 

توسط دکتر مهرپور رئیس هیأت اعزامی ایران

مواضع جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشریح شد

سازمان ملل - خبرگزاری جمهوری اسلامی:

جمهوری اسلامی ایران در جلسات صبح و بعد از ظهر دیروز کمیته حقوق بشر سازمان ملل مواضع خود را در زمینه «حقوق بشر» تشریح کرد و به سؤالها و ابهام‌هایی که در مورد قوانین حقوقی و جزائی ایران مطرح است پاسخ گفت:

دکتر حسین مهرپور به عنوان رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران یک گزارش ۶۰ صفحه‌ای را به کمیته حقوق بشر عرضه کرد و سؤال‌هایی را که اعضاء کمیته با آن مواجه بودند بر اساس احکام قرآنی و اسلامی قانون اساسی و دیگر قوانین اجرائی و قضائی تبیین کرد...

...وی تأکید کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین عادی هرگونه آزار و اذیت ممنوع است و در نتیجه موضوع شکنجه بطور کامل منتفی است.

دکتر مهر پور در پاسخ این پرسش که آیا اگر کسی مسلمان نباشد حکم وی اعدام است.

بر این نکته تأکید کرد که نه در قانون اساسی و نه در قوانین جزائی ایران موردی وجود ندارد که فردی را به دلیل عقیده خلاف اسلام و یا کافر بودن به مرگ محکوم نماید.

وی اضافه کرد اصولاً در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و کسی را نمی‌توان به جرم داشتن عقیده‌ای مورد مجازات قرار داد.

مهر پور حکم اعدام کیهان خلج آبادی و بهمن میثاقی[۱] را نه به دلیل بهائی بودن آنها بلکه به دلیل جاسوس بودن آنها دانست. با این وجود وی اصل خبر اعدام این دو را رد کرد و اعلام کرد این دو اعدام نشده‌اند و دیوانعالی کشور به دلیل اینکه جاسوسی آنها در حدی نبوده است که مسئولیت حکم اعدام باشد حکم اولیه را لغو کرده است...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] ظاهراً اسامی صحیح، کیوان خلج‌آبادی و بهنام میثاقی است